Dane firmy

Pełna nazwa i adres rejestracji firmy:

ekoTEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Warszawska 58B/50
02-496 Warszawa

Miejsce rejestracji:

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000239877

Kapitał zakładowy 50 000 PLN, NIP 5222783206, Regon 140196055


Konto bankowe:

BZWBK 1/O w Gdyni,
74 1090 1102 0000 0001 3332 1197